Integritetspolicy


1. Allmänt

Grafica AB vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Graficas Webshop i syfte att köpa Graficas produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Grafica har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.


2. Personuppgiftsansvarig

Grafica AB, org.nr 556308-7732, 575 91 Eksjö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan.


3. När samlar vi personuppgifter?

Grafica samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Graficas hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara.

Grafica använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.


4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en vara eller skapar ett konto kan Grafica komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Dustin samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.


5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


6. Varför behandlar Grafica personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner

Grafica behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Grafica personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, returer och reklamationer.  Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto och väljer det alternativet samtycker du även till att Grafica skickar nyhetsbrev till dig, via e-post.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Grafica kan även komma att samköra och analysera den information Grafica samlar in via cookies med den information som finns sparad i Graficas kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

Grafica behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner,  returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Grafica har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Grafica skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.


7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Grafica lämnar inte ut personuppgifter som finns registrerade i vår databas.


8. Länkar till externa webbplatser

Graficas hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Grafica. Grafica ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.


9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Grafica att publicera den justerade integritetspolicyn på grafica.se och webshop.grafica.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Grafica genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Grafica att informera dig via e-post.


10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Grafica behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på adressen nedan om du vill veta mer om hur Grafica behandlar dina personuppgifter.

E-post: info@grafica.se

Om du inte vill att Grafica behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Grafica. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.